فراخوان مقالات

21 آگوست

فراخوان مقالات

(0 votes)
font size

نظر به اهداف اصلی این همایش مبنی بر بررسی مسائل و چالش‌های موجود در حوزه مسکن و ارائه راهکارهای علمی، دبیرخانه علمی همایش حول محورهای زیر مقاله می‌پذیرد. ( محورهای اصلی و فرعی مورد بررسی در این همایش، به پیوست می‌باشد.)

 

محور اول :  طرح بازآفريني شهري

 • روش‌های تامین منابع مالی
 • نقش کنشگران در تحقق برنامه‌های بازآفرینی شهری
 • تدوین مقررات و ضوابط تنظیم کننده در راستای تسهیل فعالیت در بافت فرسوده شهری و روستایی
 • رویکرد محله محور در برنامه بازآفرینی شهری
 • حفظ بافت‌های تاریخی و ارزشمند در بازآفرینی شهری

 

محور دوم : شهر جديد، شهرك‌سازي يا توسعه شهرهاي كنوني

 • بازنگری در سیاست‌های مدیریت زمین
 • نسل نوین شهرهای جدید هوشمند
 • شهرک‌سازی، پیامدها، بایدها و نبایدها

 

 

محور سوم : تامين مسكن گروه‌هاي كم درآمد، شهري و روستايي

 • میزان اثرگذاری سیاست‌ها و اقدامات تامین مسکن
 • راهبردهای طراحی برای ساخت مسکن اقشار کم درآمد
 • ارتقاء سکونت‌پذیری روستاها

 

محور چهارم : شهرهاي زيست‌پذير

 • معیارهای جهانی و بومی شهر زیست‌پذیر
 • آمایش سرزمین و مسئله مسکن
 • بومی‌سازی و طراحی واحدهای مسکونی پایدار
 • طرح‌های توسعه شهری و روستایی
 • اقتصاد در شهر زیست‌پذیر

 

محور پنجم : اسكان بشر

 • نقش سیاست ملی شهری ( New Urban Policy ) در فرآیند توسعه شهری
 • نقش هبیتات در کاهش خطرپذیری و واکنش به بحران‌ها
 • بررسی تجربیات سایر کشورها در خصوص تامین مسکن کم درآمدها

 

لذا علاقمندان می‌توانند جهت مشارکت در این رویداد، مقالات خود را تا تاریخ 30 شهریورماه 97، از طریق سایت (فرم ارسال مقالات) اقدام نمایند. لازم به توضیح است که به دو مقاله برتر ارسالی جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت و سه مقاله برتر بعدی نیز، در فرآیند داوری برای چاپ در " فصلنامه تخصصی اقتصاد مسکن" قرار خواهد گرفت.

 

Read 605 times